.
KDYŽ SE SPOJÍ VHODNÉ MATERIÁLY S MISTRNOU PRACÍ ŠAMOTÁŘE

Pro typ této pece je navržená vyzdívka z žárobetonových tvarovek s nesmáčivou přísadou, a to do teploty 1 150°C. Pro strop pece jsme navrhli žárobetonové tvarovky zavěšené na keramických kotvách. Dno a stěny pece jsou vyzděné z izolačních cihel. Mistrně provedenou montážní práci lze vidět na dně pece, která se vyznačuje několikanásobným zlomem dna v různých sklonech.

ZÁVĚSNÝ STROP

Strop se skládá ze žárobetonových tvarovek zavěšených na keramických kotvách.
Izolovaný je rohožemi z keramických vláken a izolačním betonem.

LOMENÉ DNO PECE

Pro montáž dna byly použity izolační cihly do požadované teploty.
Zároveň jsme však museli zahrnout do návrhu materiálu odolnost proti jeho mechanickému poškození.

LOMENÉ DNO PECE - DETAIL

Montáž dna vyžaduje precizní práci jak projektanta, tak šamotářů, neboť je několikrát nepravidelně lomené v různých stupních sklonu.

PLYNOVÉ HOŘÁKY

Otvory jsou vydusané. Je nutné zajistit správný sklon hořáku kvůli proudění horka.
Na klenbě je vidět bezvadná práce šamotářů.

Nejprve navrhneme…
230.000 hodin strávil náš projekční tým vývojem
…poté realizujeme
7 mil. hodin strávil náš realizační tým na stavbách
Za posledních 25 let
jsme postavili
3,6 mil m² vyzdívek.
K tomu jsme využili
931 000 tun vyzdívkového materiálu
Pracujeme pro investory
v 10 zemích.  
Naše vyzdívky najdete ve
13 zemích světa. Německo, Rakousko, Rusko, Čína, USA.

Průmyslové pece     Průmyslové kotle  

Proces služeb

Návrh

Návrh

Provádíme analýzy mechanických a chemických vlastností materiálů, navrhujeme také skladby vyzdívek pro zadané parametry. Dokážeme vypočítat tepelné postupy a vyhotovit manuály pro vysoušení a temperování vyzdívek (postupy, vysoušecí a temperovací křivky, křivky nájezdů, křivky chladnutí atd.), zajistit analýzu tepelných ztrát a dodat vyspělou projektovou dokumentaci včetně výkresů ve 2D i ve 3D.

Příprava projektu

Příprava projektu

Projekty řídíme podle zásad a metodiky projektového řízení. Tím je zajištěn profesionální a adekvátní přístup k zákaznickým potřebám a technickým řešením. Synergie projektových týmů přispívá k rychlým, odborným a měřitelným výstupům. Odebíráme vyzdívkový materiál od dodavatelů z celého světa. Před realizací dodáváme demontáže a kompletní přípravu pro realizaci námi navrhnuté vyzdívky.

Realizace

Realizace

Realizační práce jsou zajišťovány profesionálními pracovníky, kteří jsou vyškolení pro bezpečnou práci v podmínkách těžkého průmyslu. Spolupracujeme s ověřenou sítí subdodavatelů. Na samotnou realizaci navazuje supervize vyzdívek a odborná konzultační činnost.

Všechny novinky

Novinky

20 / 3 / 2020

Vyjádření společnosti ke stávající situaci

Vážení obchodní partneři,

mimořádná situace, které nyní musíme všichni čelit v souvislosti se situací kolem COVID 19, je něco, co nikdo z nás nezažil. Jde o problém s globálním dopadem, kdy nedokážeme predikovat jeho délku trvání ani ekonomické a sociální dopady.

Pokračování

16 / 7 / 2018

Stali jsme se součástí L.T.T. Group

Pokračování