.
KDYŽ SE SPOJÍ VHODNÉ MATERIÁLY S MISTRNOU PRACÍ ŠAMOTÁŘE

Pro typ této pece je navržená vyzdívka z žárobetonových tvarovek s nesmáčivou přísadou, a to do teploty 1 150°C. Pro strop pece jsme navrhli žárobetonové tvarovky zavěšené na keramických kotvách. Dno a stěny pece jsou vyzděné z izolačních cihel. Mistrně provedenou montážní práci lze vidět na dně pece, která se vyznačuje několikanásobným zlomem dna v různých sklonech.

ZÁVĚSNÝ STROP

Strop se skládá ze žárobetonových tvarovek zavěšených na keramických kotvách.
Izolovaný je rohožemi z keramických vláken a izolačním betonem.

LOMENÉ DNO PECE

Pro montáž dna byly použity izolační cihly do požadované teploty.
Zároveň jsme však museli zahrnout do návrhu materiálu odolnost proti jeho mechanickému poškození.

LOMENÉ DNO PECE - DETAIL

Montáž dna vyžaduje precizní práci jak projektanta, tak šamotářů, neboť je několikrát nepravidelně lomené v různých stupních sklonu.

PLYNOVÉ HOŘÁKY

Otvory jsou vydusané. Je nutné zajistit správný sklon hořáku kvůli proudění horka.
Na klenbě je vidět bezvadná práce šamotářů.

Nejprve navrhneme…
280.000 hodin strávil náš projekční tým vývojem
…poté realizujeme
8,4 mil. hodin strávil náš realizační tým na stavbách
Za posledních 30 let
jsme postavili
4,5 mil m² vyzdívek.
K tomu jsme využili
1 118 000 tun vyzdívkového materiálu
Pracujeme pro investory
v 10 zemích.  
Naše vyzdívky najdete ve
13 zemích světa. Německo, Rakousko, Rusko, Čína, USA.

Našim klientům jsme ušetřili 3.650 dní oprav, což odpovídá 10 letům!
DITHERM slaví 30 let na žárotechnickém trhu v ČR a zahraničí. Vyrostli jsme ve společnost spolehlivou, proaktivní a inovativní. Udáváme směr vysoké technické úrovni, vývoji aplikačních technologií a materiálů a rychlému nasazení. Krásným darem je nám Vaše důvěra, spolupráce a spokojenost.

Průmyslové pece     Průmyslové kotle  

Proces služeb

Návrh

Návrh

Provádíme analýzy mechanických a chemických vlastností materiálů, navrhujeme také skladby vyzdívek pro zadané parametry. Dokážeme vypočítat tepelné postupy a vyhotovit manuály pro vysoušení a temperování vyzdívek (postupy, vysoušecí a temperovací křivky, křivky nájezdů, křivky chladnutí atd.), zajistit analýzu tepelných ztrát a dodat vyspělou projektovou dokumentaci včetně výkresů ve 2D i ve 3D.

Příprava projektu

Příprava projektu

Projekty řídíme podle zásad a metodiky projektového řízení. Tím je zajištěn profesionální a adekvátní přístup k zákaznickým potřebám a technickým řešením. Synergie projektových týmů přispívá k rychlým, odborným a měřitelným výstupům. Odebíráme vyzdívkový materiál od dodavatelů z celého světa. Před realizací dodáváme demontáže a kompletní přípravu pro realizaci námi navrhnuté vyzdívky.

Realizace

Realizace

Realizační práce jsou zajišťovány profesionálními pracovníky, kteří jsou vyškolení pro bezpečnou práci v podmínkách těžkého průmyslu. Spolupracujeme s ověřenou sítí subdodavatelů. Na samotnou realizaci navazuje supervize vyzdívek a odborná konzultační činnost.

Všechny novinky

Novinky

Odložení povinných školení BOZP a PO na jaro 2021

Společnost DITHERM a.s. musela na základě aktuálních opatření v souvislosti s nákazou virem Covid-19 odložit každoroční povinná školení BOZP a PO na jaro 2021. 

Pokračování

Jak odolné jsou vyzdívky proti působení CO (oxidu uhelnatého)?

U agregátů, které jsou využívány do posledního momentu plné funkčnosti vnitřní ochranné vyzdívky, doporučujeme důsledně hlídat množství oxidu uhelnatého, který je často podceňován.

Pokračování