.

Projekce a inženýring

  Služby   Projekce a inženýring

Tým Projekce a inženýringu zajišťuje komplexní zpracování technického návrhu a projektové dokumentace.

Zajišťujeme:

 • úvodní návrhy, konzultace
 • návrhy nových konstrukčních řešení a vývoj nových aplikačních materiálů
 • výpočty tepelných prostupů a vysoušecí křivky
 • monitorování a stavové analýzy agregátů, technické a znalecké zprávy
 • basic a detail design
 • výrobní dokumentaci ve 2D i ve 3D
 • modelování ve 3D
 • výkresy skutečného stavu
 • digitalizaci původní projektové dokumentace
 • odbornou supervizi a konzultaci k uvedení agregátů do provozu

Modelace ve 3D

Projekční tým mimo jiné zajišťuje komplexní zpracování technického návrhu a projektové dokumentace v modelu 3D.

Výhody modelace 3D pro zákazníka:

 • uživatelsky přehledné a technicky přesné s mnoha možnostmi pohledů a řezů 
 • dokumentace je stále aktuální - nestárne
 • veškeré změny jsou automaticky archivovány v softwaru - výrazná úspora místa i financí na zajištění archivace
 • výrazně vyšší ochrana dat
 • vyšší schopnost kontroly a supervize při opravách
 • odborné školení pro používání softwaru je v rámci zavedení modelu 3D
 • nulové náklady na pořízení softwaru