O nás

Úvod   O nás

Informace o společnosti DITHERM a.s.

Procházejte společně s námi historii naší firmy, naše úspěchy a zajímavosti.

DITHERM a.s. je česká dodavatelsko - inženýrská společnost fungující na trhu od roku 1995 v oblastí žáru a otěru vzdorných vyzdívek a izolací pro tepelné agregáty.

Realizujeme projekty v oblasti návrhů, vývoje a montáží vyzdívek pro průmyslové segmenty (energetika a teplárenství, hutnictví a strojírenství, chemický průmysl a petrochemie, průmysl stavebních hmot, spalovny komunálních a nebezpečených odpadů aj.).

Zjistit více  
Pomáháme
2023
09 2023

Pomáháme

Společnost DITHERM už řadu let podporuje různé projekty v sociální oblasti. V letošním roce jsme přispěli na projekt „Sociální automobil“ určený pro organizaci Sociální služby Praha 9, z.ú. V tomto voze (Dacie Jogger) budou seniorům z Prahy 9 rozváženy kompenzační pomůcky sloužící hlavně ke zjednodušení pohybu venku.

DITHERM si velmi váží práce sociálních pracovníků a věří, že spolupráce na podobných projektech bude i nadále pokračovat.

06 2023

Recertifikační audit

Úspěšně jsme prošli recertifikací systémů managementu ISO 9001, 14001 a 45001.

Naše aktuální certifikáty platné až do r. 2026 si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.

2023
Recertifikační audit
Přečtěte si článek o vývoji oprav žáruvzdorných vyzdívek pomocí monolitických směsí v sekci KE STAŽENÍ
2023
04 2023

Přečtěte si článek o vývoji oprav žáruvzdorných vyzdívek pomocí monolitických směsí v sekci KE STAŽENÍ

Článek popisuje nový přístup k provádění oprav, který je podmíněn existencí vhodného mixu opravárenských monolitických materiálů a užitím vhodné kombinace instalačních metod.

02 2023

Změna v čele dithermu

Ve společnosti DITHERM a.s. došlo k plánované změně ve statutárním vedení. S platností od 1.2.2023 pozici předsedy představenstva převzal po Ing. Janu Ečerovi obchodně - výrobní ředitel Ing. Marek Šváb, MBA. Panu Švábovi přejeme hodně pracovních úspěchů.

Ing. Jan Ečer se stal členem Dozorční rady společnosti.

2023
Změna v čele dithermu
Úspěšný rok 2022
2022
12 2022

Úspěšný rok 2022

Rok 2022 se svým objemem zakázek a výsledkem hospodaření zařadil do série úspěšných let. V době nestabilních cen materiálů i služeb to sice nebylo snadné, ale skutečně dosažené výsledky nakonec předčily naše očekávání. Stalo se tak díky nadstandardním výkonům našich zaměstnanců, ale také snahou a vstřícností našich dodavatelů a zároveň přetrvávající přízní a důvěrou našich zákazníků. Z pohledu objemů jednotlivých projektů a jejich tržeb realizovaných v hodnoceném roce 2022, převažovaly opakovaně projekty se segmentku energetiky a teplárenství.

02 2022

Nový člen vedení

Začátkem roku 2022 byla společnost DITHERM a.s. posílena o nového člena vedení. Na pozici obchodně - výrobního ředitele byl přijat pan Ing. Marek Šváb, MBA

2022
2021
11 2021

Jsme specialisté na žárotechniku v segmentu energetika a teplárenství, ale rozšiřujeme podíly zakázek z jiných segmentů

V průběhu roku 2021 jsme získali a úspěšně zrealizovali velké projekty v oblasti generálních oprav vyzdívek kotlů v elektrárnách, kterými jsme potvrdili, že v tomto segmentu jsme skutečnými specialisty. Předmětem našich realizací nejsou však jen projekty v energetice. V průběhu roku 2021 jsme realizovali zakázky i v ostatních segmentech jakým je kupříkladu zpracování železných a neželezných kovů, kde jsme kvalitní vyzdívkou opatřili řadu pecí. Po předchozím útlumu nás těší také oživení v odbytu pecí opatřených vláknitou vyzdívkou.

08 2021

Vedení oceňuje mimořádné výkony zaměstnanců společnosti

Objemy zrealizovaných zakázek v roce 2021 byly mimořádné, stejně tak i výsledky hospodaření. Takových výsledků by společnost nedosáhla bez mimořádných výkonů zaměstnanců, kterým v závěru roku vedení společnosti poděkovalo.

2021
2021
05 2021

Přechod na období kalendářního roku, kratší období hospodaření roku 2021

Společnost DITHERM a.s. přešla z období hospodářského roku začínajícího 1. května a končícího 30. dubna na účetní období běžného kalendářního roku. Touto změnu učinila společnost proto, aby došlo k souladu s používaným obdobím v celé skupině firem L.T.T. Group. Z výše uvedeného vyplývá, že hospodářský rok, který začal dne 1. května 2021, skončil dnem 31. prosince 2021 a byl kvůli přechodu na období kalendářního roku kratší (pouze 8 měsíců).

04 2021

Hledíme do budoucna, inovujeme žáruvzdorné materiály

Tým odborníků na materiály složený jak ze zaměstnanců DITHERM, tak i externích specialistů vyvinul inovovaný žáruvzdorný beton s vysokou odolností vůči vysokým teplotám a chemickému prostředí v regeneračních kotlích. Vlastnosti inovovaných betonů byly ověřeny v několika aplikacích a výsledky jsou výborné.

2021
2020
10 2020

DITHERM slaví 30 let na žárotechnickém trhu v ČR a zahraničí

Vyrostli jsme ve společnost spolehlivou, proaktivní a inovativní. Udáváme směr vysoké technické úrovni, vývoji aplikačních technologií a materiálů a rychlému nasazení. Krásným darem je nám Vaše důvěra, spolupráce a spokojenost.

09 2020

Vyjádření společnosti ke stávající situaci

Vážení obchodní partneři,

mimořádná situace, které všichni čelíme v souvislosti se situací kolem COVID 19, nás nutí ke změně myšlení i jednání. Jde o fenomén s globálním dopadem a nedokážeme přesně predikovat jeho délku trvání ani ekonomické a sociální dopady.

Za společnost DITHERM a.s. Vás chceme ujistit, že i v této mimořádné době jsme tu pro Vás a plníme své smluvní závazky v požadovaném čase a kvalitě.

2020
2020
06 2020

Jak odolné jsou vyzdívky proti působení CO (oxidu uhelnatého)?

U agregátů, které jsou využívány do posledního momentu plné funkčnosti vnitřní ochranné vyzdívky, doporučujeme důsledně hlídat množství oxidu uhelnatého, který je často podceňován.

07 2019

Bursting – praskání, roztržení a odprýsknutí vyzdívky

Každý technik spravující agregát zná níže uvedené jevy, které mají výrazný vliv na funkčnost vnitřní vyzdívky agregátu. Rozhodli jsme je odborně popsat a upozornit tak na jejich úskalí pro provoz agregátu.

2019
2019
04 2019

Jak nás vnímají zákazníci – doporučují nás, chtějí s námi spolupracovat a uvítají ještě více technických řešení

Každý Zákazník je pro nás nejen obchodním partnerem, ale také velmi cenným zdrojem zpětné vazby pro mnoho oblastí naší práce, proto jsme je i v letošním roce žádali o jejich názor.

Otázky pokládáme oddělení Nákupu a Vedení. Zvlášť pak Technickým odborníkům našich klientů.

07 2018

Stali jsme se součástí L.T.T. Group

S potěšením Vám oznamujeme, že se společnost DITHERM a její dceřiná společnost TERMOSTAV Bratislava staly součástí skupiny LIZMONTAGENS Thermal Technologies (L.T.T.) se sídlem v Lisabonu (Portugalsko). Skupina i s námi čítá zhruba 28 společností na čtyřech kontinentech světa se zaměřením na návrh, vývoj a montáže v oblasti žáru vzdorných vyzdívek do průmyslových agregátů.

2018
Stali jsme se součástí L.T.T. Group
2018
05 2018

Jak nás vnímají zákazníci

Jsme odborníci a chtějí s námi spolupracovat

Jako každý rok, tak i letos jsme vyhodnotili zpětnou vazbu od našich zákazníků, a to jak od obchodních zástupců, tak technických pracovníků.

02 2018

Ditherm přináší technologické inovace

Speciální hořákové a jiné tvarovky jako náhrada žáropevné oceli v částech agregátu

2018
Reference od zákazníka
2018
01 2018

Reference od zákazníka

Potěšila nás kladná reference od našeho zákazníka: „Chtěl bych Vám poděkovat za průběh oprav vyzdívek v termínu zimní celozávodní dovolené 2017. Materiálové a  personální zabezpečení a kvalita realizovaných oprav byla na velmi dobré úrovni. Byly provedeny práce nad rámec původního zadání, termínově se vše zvládlo.“

01 2018

Ditherm přináší technologické inovace

Výroba keramických bloků pro složité části agregátů

2018
2017
08 2017

Ditherm přináší technologické inovace

Keramické kotvy

07 2017

Ditherm přináší technologické inovace

Nesmáčivé nátěry

2017
DITHERM realizovala dva odborně vysoce kvalifikované projekty v Al Invest Břidličná
2016
09 2016

DITHERM realizovala dva odborně vysoce kvalifikované projekty v Al Invest Břidličná

01 2016

Za posledních 25 let jsme ke své práci použili 931 000 tun vyzdívkového materiálu

2016
Za posledních 25 let jsme ke své práci použili 931 000 tun vyzdívkového materiálu
Nadkritický kotel 660 MWE v Ledvicích
2015
06 2015

Nadkritický kotel 660 MWE v Ledvicích

01 2015

DITHERM slaví 25 let.

2015
DITHERM slaví 25 let.
2014
06 2014

DITHERM konzultuje, vzdělává zaměstnance i zákazníky, navrhuje nová řešení.

 I v tomto roce je využívá své zkušenosti z oblasti žáruodolných materiálů.

04 2014

DITHERM zkresluje nový kotel na elektrárně Alpiq v systému průběžného zapisování změn ve 3D

2014
DITHERM získala opravy kotlů na elektrárně Mělník
2014
02 2014

DITHERM získala opravy kotlů na elektrárně Mělník

07 2013

Dokončili jsme projekt fluidního kotle v polském Bielsko-Biala se společností Foster Wheeler

2013
Nový inovativní materiál
2013
02 2013

Nový inovativní materiál

Navrhli jsme inovativní materiál pro pece tavící hliník. Poprvé začínáme poskytovat vyzdívky odolné i biomase.

07 2011

Dodali jsme a provedli montáž vyzdívky a izolací válečkové žíhací parciální pece pro našeho významného zákazníka

2011
DITHERM má mnoho praktických zkušeností
2011
02 2011

DITHERM má mnoho praktických zkušeností

– výstavba nové cementárny v Rusku, nadkritický kotel v Ledvicích, vyzdívky krokových pecí, vyzdívky kole CFB v Polsku, mnoho generálních oprav v energetice, v chemickém průmyslu, v cementárnách i ve spalovnách

02 2010

Miniocelárna na Slovensku

DITHERM se účastnila investiční výstavby nové miniocelárny ve Strážském na Slovensku, kam kromě návrhu a realizace vyzdívek krokové pece dodala také konstrukční technologii na ochranné části kontilití.

2010
Miniocelárna na Slovensku
Zlatý certifikát
2009
11 2009

Zlatý certifikát

DITHERM si udržela podíl na tuzemském trhu a pronikla do zahraničí. Zavedla Řízení investičních projektů a stala se držitelem Zlatého certifikátu IMS. Získáním dotace z ESF začala vzdělávat zaměstnance v projektovém řízení.

09 2009

Projekt Šance, o.s.

Začali jsme aktivně podporovat Projekt Šance, o. s. (www.sance.info), který má jediný cíl  - pomoci dětem a mladistvým z ulice a naučit je běžným životním a pracovním návykům.  

2009
Projekt Šance, o.s.
Připojení Termostavu Bratislava
2006
07 2006

Připojení Termostavu Bratislava

Připojením Termostavu Bratislava vznikla na českém a slovenském trhu společnost s know-how ve vyzdívání průmyslových agregátů, komínů a sklářských pecí.

03 2005

DITHERM navrhla složení a realizovala dodávku a montáž vyzdívky Venturiho Pračky (provoz titanová běloba) v Precheza

2005
1995
11 1995

1995

DITHERM jako akciová společnost založila projekci a rozšířila působnost o spalovny, zpracování železných a neželezných kovů, petrochemie a hutnictví.

12 1990

založení společnosti DITHERM

DITHERM byla založena jako společnost montážního charakteru se zaměřením na energetiku, chemii a stavební hmoty.

1990
založení společnosti DITHERM
Certifikace ISO 9001:2016
Certifikace ISO 14001:2016
Certifikace ISO 45001:2018