.

Spalovny komunálních a nebezpečných odpadů

  Služby   Spalovny komunálních a nebezpečných odpadů

Realizujeme projekty žáruvzdorných vyzdívek pro všechny typy spaloven.

Angažujeme se na projektech zaměřených na ekologické spalování a aktivně podporujeme výstavbu nových spaloven a modernizaci stávajících.

V tomto segmentu se věnujeme především analýze spalovaného média a technologii spalování, neboť ty výrazně ovlivňují životnost vyzdívky.

  • Spalovny komunálních odpadů
  • Spalovny nebezpečných odpadů
  • Kremační pece
  • Spalovací reaktory
  • Reaktory všech typů
  • Kotle ve spalovnách