.

Chemický průmysl a petrochemie

  Služby   Chemický průmysl a petrochemie

Agregáty chemického průmyslu a petrochemie jsou svými nároky na materiály, jeho složení a technologii montáže velmi náročné.

Při provozu takových pecí dochází k chemickým reakcím, které vyzdívky značně zatěžují, a často nelze tyto reakce předvídat.

DITHERM např. navrhla a zrealizovala žáruvzdorné vyzdívky Pračky Venturi – zařízení, ze kterého se odvádějí plyny z výroby titanové běloby. Pro tyto účely jsme navrhli takové složení materiálu a technologií, které snížily počet běžných oprav v periodě 6 měsíců na 6 let.

  • Agregáty na výrobu  H2SO4 včetně kondenzačních věží
  • Agregáty na výrobu titanové běloby TiO2
  • Venturiho pračky
  • Rotační pece
  • Parní reformingy
  • Styrenové pece
  • Klausovy reaktory
  • Etylénové pece
  • FCC/ Fluidní katalytická krakovací jednotka
  • Reaktory všech typů