Chemický průmysl a petrochemie

Úvod   Služby   Chemický průmysl a petrochemie

Agregáty chemického průmyslu a petrochemie jsou svými nároky na materiály, jeho složení a technologii montáže velmi náročné.

Při provozu takových pecí dochází k chemickým reakcím, které vyzdívky značně zatěžují, a často nelze tyto reakce předvídat.

DITHERM např. navrhla a zrealizovala žáruvzdorné vyzdívky Pračky Venturi – zařízení, ze kterého se odvádějí plyny z výroby titanové běloby. Pro tyto účely jsme navrhli takové složení materiálu a technologií, které snížily počet běžných oprav v periodě 6 měsíců na 6 let.

  • Agregáty na výrobu  H2SO4 včetně kondenzačních věží
  • Agregáty na výrobu titanové běloby TiO2
  • Venturiho pračky
  • Rotační pece
  • Parní reformingy
  • Styrenové pece
  • Klausovy reaktory
  • Etylénové pece
  • FCC/ Fluidní katalytická krakovací jednotka
  • Reaktory všech typů
Zjistit více  
Reference z oboru

Synthesia

GO vyzdívek spalovací pece a parního kotle poz. N8 vč. dodávky materiálů, projektové dokumentace a provedení temperace vyzdívky na 300°C externími zdroji. Jednalo se o havarijní opravu s tím, že od nahlášení havárie zákazníkem do nástupu na zahájení akce uplynuly pouhé 3 týdny, v jejichž průběhu se nám podařilo zajistit cca 35.000 ks kyselinovzdorného a izolačního tvarového materiálu, navrhnout projektovou dokumentaci a logisticky a personálně zajistit celou stavbu. Projekt jsme zrealizovali v rekordně krátkém čase 24 kalendářních dnů.

R. 2013

Všechny reference  
Certifikace ISO 9001:2016
Certifikace ISO 14001:2016
Certifikace ISO 45001:2018