Služby

Úvod   Služby

Za svou dlouholetou praxi jsme propracovali naše služby tak, aby týmy odborníků reagovali na potřeby našich zákazníků včas a se zaměřením na řešení. To mimo jiné vyžaduje odbornou orientaci na jednotlivé obory, jakými jsou níže uvedené segmenty.

Zjistit více  

01

Vyzdívky pro průmyslové kotle

Pro návrh a montáž vyzdívek kotlů jsou rozhodující faktory jako například chemické složení spalovaného média v reakci s vysokou teplotou, proudění spalin v agregátu za plného provozu, četnost a doba odstávek, technologie hořáků (proudění horkého vzduchu), statické a pohyblivé části kotle, požadovaná teplota na vnější straně ocelové konstrukce a jiné. 

Vhodný výběr složení vyzdívek a jejich odborná montáž do kotlů mohou ušetřit až 35 % běžně vydávaných nákladů na opravy vnitřních izolací ocelové konstrukce. To má samozřejmě významný vliv na provoz kotle, tedy i na finanční výnos z něj.

 

Vyzdívky pro průmyslové pece

Pro návrh a montáž vyzdívek pecí jsou rozhodující faktory jako například chemické složení taveniny/vsázky včetně jejich přísad v reakci s vysokou teplotou, mechanický pohyb v peci anebo s ní, četnost a doba odstávek, technologie hořáků (proudění horkého vzduchu). 

Vhodný výběr složení vyzdívek a jejich odborná montáž do pecí mohou ušetřit až 25 % běžně vydávaných nákladů na opravy vnitřních izolací ocelové konstrukce.

Projekty připravujeme standardně s předstihem, s důkladností v jejich organizaci a ve výkresové dokumentaci. Proto jsme schopni stavební část projektu uskutečnit včas, precizně a v dohodnuté kvalitě.

02

 
Certifikace ISO 9001:2016
Certifikace ISO 14001:2016
Certifikace ISO 45001:2018