Power engineering and heating

Power engineering and heatingFind out more
Incinerators for municipal and hazardous wasteFind out more
Chemical industry and petrochemicals industryFind out more
Projects and engineeringFind out more
Processing of ferrous and non-ferrous metalsFind out more
Building materials industryFind out more
GlassworksFind out more

01Návrh

280 000hours

strávil náš projekční tým vývojem a návrhy našich řešení

Provádíme analýzy mechanických a chemických vlastností materiálů, navrhujeme také skladby vyzdívek pro zadané parametry. Dokážeme vypočítat tepelné postupy a vyhotovit manuály pro vysoušení a temperování vyzdívek (postupy, vysoušecí a temperovací křivky, křivky nájezdů, křivky chladnutí atd.), zajistit analýzu tepelných ztrát a dodat vyspělou projektovou dokumentaci včetně výkresů ve 2D i ve 3D.

1 118 000tons

betonů a sypkých směsí jsme využili za posledních 10 let na stavbu vyzdívek

Projekty řídíme podle zásad a metodiky projektového řízení. Tím je zajištěn profesionální a adekvátní přístup k zákaznickým potřebám a technickým řešením. Synergie projektových týmů přispívá k rychlým, odborným a měřitelným výstupům. Odebíráme vyzdívkový materiál od dodavatelů z celého světa. Před realizací dodáváme demontáže a kompletní přípravu pro realizaci námi navrhnuté vyzdívky.

02Příprava na projekt

03REALIZACE

4 500 000m2

Vyzdívek jsme postavili za posledních 10 let

Realizační práce jsou zajišťovány profesionálními pracovníky, kteří jsou vyškolení pro bezpečnou práci v podmínkách těžkého průmyslu. Spolupracujeme s ověřenou sítí subdodavatelů. Na samotnou realizaci navazuje supervize vyzdívek a odborná konzultační činnost.

Certifikace ISO 9001:2015
Certifikace ISO 14001:2015
Certifikace OHSAS 18001:2007