Bursting – praskání, roztržení a odprýsknutí vyzdívky

Úvod   O nás   Bursting – praskání, roztržení a odprýsknutí…

Každý technik spravující agregát zná níže uvedené jevy, které mají výrazný vliv na funkčnost vnitřní vyzdívky agregátu. Rozhodli jsme je odborně popsat a upozornit tak na jejich úskalí pro provoz agregátu.

Bursting vzniká během provozu agregátu, kdy je vyzdívka chemicky anebo mechanicky namáhána a kdy vlivem průniku (zvláště difúzí) spalin do vyzdívky, většinou přes otevřené póry, dochází k reakci mezi složkami spalin a materiálem vyzdívky.

Tím vznikají ve vyzdívce nebo na jejím povrchu sloučeniny, které mají jiné chemické složení a fyzikální parametry než samotná vyzdívka nebo medium spalování. Tyto nové sloučeniny způsobují vznik nehomogenit ve struktuře vyzdívky a dochází k výše uvedeným jevům díky jiné objemové hmotnosti. Proto také zaujímají rozdílný objem. 

Bursting vede často k velmi rychlé destrukci vyzdívek a nákladným reklamačním opravám. Je velmi prozřetelné, pokud je s důkladností a vysokou odborností vybrán materiál, který může do jisté míry bursting oddálit a zmírnit. Navrhující projektanti tak reagují na provozní podmínky agregátu, vsázku a dobu výdržnosti. Neméně důležitá je použitá technologie montáže vyzdívky.

Může vznikat:

Alkali-bursting – je způsobený reakcemi alkalických (zásaditých) složek spalin. Většinou dochází k odprýskávání a trhlinám ve vyzdívce. Toto se děje v současné době hlavně při spalování biomasy, která bývá často znečištěná a kromě vlastního složení v sobě zachovává zbytková množství hnojiv a přípravků na ošetřování plodin.
Silicat-bursting – je podobný jev, který je způsobován spalinami obsahujícími oxid křemičitý, např. se jedná o prach ze vsázky při výrobě skla. 

V tomto případě jsou napadány hlavně zásadité vyzdívky – např. magnezitové tvarovky.

Narušování tvarovek spalinami, parami či struskami obsahujícími složky bohaté na oxidy železa. Jedná se například o narušování vazeb v chrom-magnezitových tvarovkách, často také dochází k roztržení spár ve vyzdívce.

Autor: Ing. Vojtěch Kavan

Zpět
Certifikace ISO 9001:2016
Certifikace ISO 14001:2016
Certifikace ISO 45001:2018