.

DITHERM navrhla složení a realizovala dodávku a montáž vyzdívky Venturiho Pračky (provoz titanová běloba) v Precheza

  O nás   DITHERM navrhla složení a realizovala dodávku…

– zařízení, ze kterého se odvádějí plyny z výroby titanové běloby. Pro tyto účely navrhla společnost takové složení materiálu a celkovou technologii, které snížily běžné opravy v periodě 6 měsíců na 6 let.

Zpět