.

Ditherm přináší technologické inovace

  O nás   Ditherm přináší technologické inovace

Nesmáčivé nátěry

Nátěry české a německé výroby byly použity především u pecí při zpracování neželezných kovů, ale používáme je i u spaloven anebo výsypek kotlů. Jejich vlastnosti umožňují lehce odstranit nálepy, které se tvoří v rovině hladiny kovů. Po odstranění nálepů se vyzdívka pouze znovu natře. Tím se šetří čas i finance při běžných opravách.

Tekutinu lze také přidat do betonových bloků, zde je však nutné dodržet správný poměr a příliš neexperimentovat.

Zpět