.

Ditherm přináší technologické inovace

  O nás   Ditherm přináší technologické inovace

Výroba keramických bloků pro složité části agregátů

Zkreslit a nechat vyrobit keramické bloky pro ty části agregátu, kde je špatný přístup nebo je tvar velmi složitý, vyžaduje čas, detailní práci projektanta a důsledného výrobce. Modulem pak manipulují dva pracovníci a dle předem určených klíčů jej skládají. Toto řešení pak při realizaci šetří mnoho času i materiálu.

Zpět