.

Jak nás vnímají zákazníci

  O nás   Jak nás vnímají zákazníci

Jsme odborníci a chtějí s námi spolupracovat

Jako každý rok, tak i letos jsme vyhodnotili zpětnou vazbu od našich zákazníků, a to jak od obchodních zástupců, tak technických pracovníků.

 

Dotazujeme se v těchto oblastech:

 

 • Obchodní jednání se zástupci DITHERM
 • Nabídky spol. DITHERM
 • Webové stránky a veřejná prezentace spol. DITHERM
 • Dohodnutý termín nástupu na realizaci, dokončení díla i předání díla byly dodrženy
 • Realizace díla probíhala organizovaně a uspořádaně
 • Realizace díla probíhala dle dohodnutého harmonogramu
 • Jednání během realizace byla na potřebné úrovni a efektivní
 • Při realizaci díla dodržovala spol. DITHERM veškeré zákonné i jiné požadavky na BOZP a PO
 • Při realizaci díla dodržovala spol. DITHERM veškeré zákonné i jiné požadavky na OŽP
 • Odvedené dílo odpovídá dohodnuté kvalitě
 • Technik a další osoby pověřené realizací díla reagovali včasně a s odbornými znalostmi
 • Po realizaci byl proveden úklid pracoviště
 • Případné připomínky a reklamace během realizace byly řádně a včas vyřízeny
 • DITHERM a.s. bych si příště vybral/a pro realizaci díla

 

Jednání s obchodními zástupci a techniky DITHERM vnímají zákazníci jako velmi dobrá, efektivní, věcná a včasná. Stále vyžadují více řešení k dané poptávce. Na druhou stranu technická řešení v nabídce vítají a dokonce považují cenu za adekvátní.

Reakční dobu na poptávku, obsah i srozumitelnost našich nabídek vnímají na vysoké úrovni.

Na webových stránkách najdou zákazníci, co hledají.

Velmi potěšující je zpětná vazba k dílu. Zákazníci plně souhlasí s tím, že odpovídá dohodnuté kvalitě. Dílo bylo zrealizované včas a odborně.

Neméně výborně vnímají zákazníci jednání během realizace (věcná, efektivní, zaměřená na řešení).

Dle názoru zákazníků dodržuje DITHERM veškeré zákonné požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

 

Je velmi potěšující, že procento zákazníků, kteří by doporučili DITHERM ostatním společnostem, stouplo na 100 %. A 89 % z respondentů v budoucnu využije opět našich služeb!

Zpět