.

Jak nás vnímají zákazníci – doporučují nás, chtějí s námi spolupracovat a uvítají ještě více technických řešení

  O nás   Jak nás vnímají zákazníci – doporučují nás,…

Každý Zákazník je pro nás nejen obchodním partnerem, ale také velmi cenným zdrojem zpětné vazby pro mnoho oblastí naší práce, proto jsme je i v letošním roce žádali o jejich názor.

Otázky pokládáme oddělení Nákupu a Vedení. Zvlášť pak Technickým odborníkům našich klientů.

VYHODNOCENÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD NÁKUPČÍCH:

Zákazníci hodnotí jednání s obchodními zástupci DITHERM jako velmi dobře připravená, efektivní, věcná a také, oproti loňskému roku, se o 20 % zvýšila spokojenost zákazníků s hledáním, nacházením a nabízením širších možností řešení.

Zákazníci velmi ocenili větší přehlednost a srozumitelnost našich nabídek, a také to, že byly ve všech případech zaslány v dohodnutém termínu.

Webové stránky jsou pro zákazníky dostatečným zdrojem srozumitelných a přehledných informací, které hledají, a stále více zákazníků tento zdroj využívá.

Osobní jednání je preferovaným způsobem kontaktu u naprosté většiny našich zákazníků oproti písemnému či telefonickému kontaktu, které jsou využívány v ještě menším počtu případů.

Výbornou zprávu je, že všichni zákazníci, kteří nám dotazník vyplnili, by nás nejenže doporučili ostatním, ale také v budoucnu opět využijí našich služeb!

VYHODNOCENÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD TECHNICKÝCH POZIC:

Velmi potěšující je názor techniků na: organizaci a uspořádanost při realizaci, kvalitu naší práce, včasnost a odbornost realizace a čistotu okolí předaného díla, kde všichni plně souhlasí s tím, že vše odpovídalo dohodnutým podmínkám.

Nástup na realizaci, jednání během realizace (věcnost, efektivitu i cílenost na řešení), dokončení a předání díla, hodnotí Technici velice pozitivně.

Stejně kladně hodnotící názor mají na dodržování veškerých zákonných požadavků na bezpečnost při práci a ochranu životního prostředí společností DITHERM.

Případné připomínky jsou dle názoru Techniků vyřízeny řádně a včas.

Všichni respondenti by si vybrali pro příští projekt znovu společnost DITHERM.

VŠEM VÁM DĚKUJEME ZA VÁŠ NÁZOR A TECHNICKÉ VÝZVY. BAVÍ NÁS JE VYŘEŠIT!

Zpět