Jak odolné jsou vyzdívky proti působení CO (oxidu uhelnatého)?

Úvod   O nás   Jak odolné jsou vyzdívky proti působení CO…

U agregátů, které jsou využívány do posledního momentu plné funkčnosti vnitřní ochranné vyzdívky, doporučujeme důsledně hlídat množství oxidu uhelnatého, který je často podceňován.

Pecní atmosféra obsahující CO může strukturu vyzdívek zcela narušit. Zvláště materiály vyzdívek s vyšším obsahem oxidů železa (například šamotové výrobky aj.) jsou při působení plynů s vyšším obsahem CO na vyzdívku v ohrožení. Může docházet ke vzniku volného železa (vytaveniny) a také ke vzniku volného C (uhlíku) ve struktuře vyzdívky. Krystalizační tlak vzniku C narušuje její soudržnost. K tomuto jevu dochází při teplotách 500 – 700°C.

K obdobné situaci dochází i u pecní atmosféry obsahující methan (CH₄), při cca 900°C.

Do těchto provozních podmínek je nutno volit materiály s velmi nízkým obsahem Fe₂O₃ a vypálené na vysokou teplotu.

Při volbě monolitických materiálů je nutno spolupracovat s výrobcem, aby zvolil pro toto prostředí nejen vhodné složení matrixu, ale také vhodný typ vazby.

Autor: Ing. Vojtěch Kavan

Zpět
Certifikace ISO 9001:2016
Certifikace ISO 14001:2016
Certifikace ISO 45001:2018