.

Připojení Termostavu Bratislava

  O nás   Připojení Termostavu Bratislava

Připojení Termostavu Bratislava

Připojením Termostavu Bratislava vznikla na českém a slovenském trhu společnost s know-how ve vyzdívání průmyslových agregátů, komínů a sklářských pecí.

Spojením vznikla na českém a slovenském trhu největší společnost, která vlastní odborné know-how pro vyzdívky agregátů všech průmyslových segmentů včetně komínů a sklářských pecí.

Termostav Bratislava zajišťuje realizaci žáruvzdorných vyzdívek tepelných agregátů, dodávky pecí a tavicích agregátů, výstavbu a realizaci vysokých továrenských komínů a projekční služby.

Zpět