.

Vyjádření společnosti ke stávající situaci

  O nás   Vyjádření společnosti ke stávající situaci

Vážení obchodní partneři,

mimořádná situace, které všichni čelíme v souvislosti se situací kolem COVID 19, nás nutí ke změně myšlení i jednání. Jde o fenomén s globálním dopadem a nedokážeme přesně predikovat jeho délku trvání ani ekonomické a sociální dopady.

Za společnost DITHERM a.s. Vás chceme ujistit, že i v této mimořádné době jsme tu pro Vás a plníme své smluvní závazky v požadovaném čase a kvalitě.

V případě havárie nebo nezbytných oprav na Vašem zařízení nás neváhejte kontaktovat a my zajistíme opravu v co nejkratším možném čase.

I nadále přijímáme Vaše poptávky a jsme schopni zajistit nabídky.

Zdraví našich zaměstnanců a Vás – obchodních partnerů – je na prvním místě, a proto je nezbytným předpokladem pro plnění výše uvedených služeb také dodržování zákonných a jiných požadavků České republiky pro ochranu veřejného zdraví.

Především se znalostí a s úctou k Ústavě a zákonům ČR vezměte, prosím, na vědomí, že jediné, co můžeme u našich pracovníků zajistit, jsou zákonné lékařské prohlídky. Jakákoliv další vyšetření, včetně krevních a jiných testů, je na zodpovědnosti, (nikoliv však v povinnosti), každého občana ČR. A proto tyto služby pracovníkům společnost DITHERM nezajišťuje a nehradí.

K dění dnešních dnů přistupujeme s respektem, nadhledem a pevně věříme, že se situace brzy uklidní.

Vážíme si Vaší spolupráce a přejeme Vám mnoho zdraví.

Vedení společnosti DITHERM a.s.

Zpět