.

GO vyzdívek spalovací pece a parního kotle poz. N8 vč. dodávky materiálů, projektové dokumentace a provedení temperace vyzdívky na 300°C externími zdroji. Jednalo se o havarijní opravu s tím, že od nahlášení havárie zákazníkem do nástupu na zahájení akce uplynuly pouhé 3 týdny, v jejichž průběhu se nám podařilo zajistit cca 35.000 ks kyselinovzdorného a izolačního tvarového materiálu, navrhnout projektovou dokumentaci a logisticky a personálně zajistit celou stavbu. Projekt jsme zrealizovali v rekordně krátkém čase 24 kalendářních dnů.

R. 2013

Máte zájem o spolupráci?


Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů