.
Zpět na reference

  Reference   ČEZ Elektrárna Hodonín

Zvýšení životnosti kotlů – DITHERM realizovala kompletní výměnu dna spalovací komory včetně ocelové konstrukce a obnovy vlastností tryskového dna; dále jsme zajistili výměnu vyzdívek spalovací komory, cyklonů, výstupních spalinovodů, svodek a sifonů, chladiče popela; kromě jiného jsme zpracovali kompletní projektovou dokumentaci a navrhli a dodali žáruvzdorné materiályVyzdívky těchto agregátů musely být 100% odolné vůči biomase. Ta vytváří silně alkalické prostředí, které vyzdívkám nesvědčí. Pro získání cílové odolnosti byly ve spolupráci s výrobcem vyvinuty speciální materiály. Kromě jiného se DITHERM podařilo demontovat a vyčistit dno spalovací komory s velmi vysokou tvrdostí. V roce 2012 – 2013.

Máte zájem o spolupráci?


Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů